"Egészségügyi ösztöndíjak támogatása a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézményben"

EFOP-1.10.4-18-2019-00015
infoblokk

Egészségügyi ösztöndíjak támogatása a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézményben


EFOP-1.10.4-18-2019-00015

Projekt tartalmának bemutatása:

A Projekt során a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó intézmény az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges megfelelő számú és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező humánerőforrás és az egységesen magas szakmai színvonal biztosítását kívánja elérni: 3 fő Belgyógyász szakorvos második vagy harmadik szakképzését végzi (oxyológia és sürgősségi orvostan képzés, kardiológia képzés, gastroenterológia képzés) 6 fő, ráépített szakvizsgát tesz.

A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet és a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet integrációjával 2013. február elsejével jött létre a CSMEK Hódmezővásárhely – Makó intézmény. A hódmezővásárhelyi tagkórház központi telephelye Hódmezővásárhely központjában található.

A projekt céljai:

A projekt alapvető célja, hogy javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, csökkenjen a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók működését veszélyeztető nagymértékű humánerőforrás hiány és jól képzett szakorvosok révén javuljon a magyar lakosság egészségi állapota. - A megfelelő számú és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező humánerőforrás által javítani az egészségügyi ellátás színvonalát, a biztonságos betegellátást. - A kvalifikált munkaerő biztosításával az egészségügyi ellátórendszer társadalmi megítélésének javítása. - Az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosítása. - Az egészségügyi humánerőforrás ágazatban tartásának, mobilitásának biztosításához valamint a hiányszakmák, hiányterületek felé történő orientációjának elősegítése. - A szakképzett munkaerő számának, az egy betegre fordítható időnek, így a betegbiztonságnak a növelése. A megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségi állapota, valamint munkaerőpiacon történő foglalkoztatási esélyei, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításához. - Folyamatosan fejlődő egészségügyi szolgáltatások nyújtása, az ellátás minőségi és hatékonysági fejlesztése, amely egy egészségesebb helyi társadalmat eredményez. - Az egészségügyben megfigyelhető területi egyenlőtlenségek csökkentése. - Jelenleg soka nyugdíjhoz közeli vagy nyugdíjas korú szakorvos, akiknek a pótlása nagyon fontos és a projekt keretein belüli képzésekkel megoldható.

A projekt célcsoportja: A hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert általános orvosi oklevéllel rendelkező azon rezidensek, akik - a miniszter által adott évre rendeletben meghatározott hiányszakmákban első szakorvosi szakképzésüket nem kezdték meg, vagy szakképzésük folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásakor és a felhívás megjelenését követően fejeződik be, vagy - a miniszter által adott évre rendeletben meghatározott hiányszakmákban második vagy harmadik szakorvosi szakképzésüket nem kezdték meg vagy szakképzésük folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásakor, és a felhívás megjelenését követően fejeződik be (2 fő) - ráépített szakorvosi szakképzésüket nem kezdték meg, vagy szakképzésük folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásakor, és a felhívás megjelenését követően fejeződik be (7 fő).


Kedvezményezett neve: CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-MAKÓ
Projekt címe: Egészségügyi ösztöndíjak támogatása a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézményben
Szerződött támogatás összege: 28.469.540 Ft
Vissza nem térítendő támogatás mértéke: 100 %
Projekt tényleges befejezési dátuma: 2024.01.29.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.10.4-18-2019-00015