Az egészségügyet boncolgatták

2015. november 30.

Szinte rendelőintézeti váróteremmé alakult mintegy másfél órára a makói városháza tanácsterme, ugyanis a szerdai testületi ülésen ennyi ideig vitatkoztak az egészségügy kapcsán. Dr. Kallai Árpád főigazgató beszámolt többek között a helyi kórház működéséről, ami felszólalásra késztette a képviselőket. (promenad.hu)

15.35: A testületi ülés véget ért.

15.32: Egyebek témában Kovács Sándor (Fidesz) felszólalt: az áram- és a gázszolgálató makói ügyfélszolgálatán kevés a munkatárs, sokat kell várni. Dr. Hadik György szerint a Démásznál már megoldódott ez a probléma, csak a Dégáztól kell kérni.

15.30: Lakásügyekben döntöttek a képviselők zárt ülésen, folytatódik a nyílt ülés.

15.19: Farkas Éva Erzsébet polgármester a nyílt ülést lezárta és zárt ülés rendelt el.

15.15: A Pharma Medicina 96 Bt. bérleti jogviszonyának meghosszabbítását kezdeményezte tíz esztendőre. A határozatot megszavazták.

15.12: A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola támogatási határozatának módosítása. Az intézmény 5 millió forintot kapott az önkormányzattól felújításra, amit az eredeti céllal szemben mellékhelyiség felújításra kívánnak fordítani. Ezt a változtatást kérte az iskola vezetője, melyet megszavaztak a képviselők.

15.10: A város közigazgatási területén található köznevelési intézmények beiskolázási körzeteinek véleményezésére került sor, melyet szintén elfogadtak.

15.05: A képviselői alapot az adott költségvetési évben fel kell használni, nem vihető át a következő időszakra. Zeitler Ádám (Jobbik): nem minden esetben elegendő az évi 300 ezer forint, ezért nem tudja támogatni a módosítást. Czirbus Gábor alpolgármester szerint nem érdemes gyűjtögetni, el kell költeni a pénzt az adott évben, amennyiben még is marad, azt fel lehet ajánlani bármilyen civil szervezet megsegítésére. A határozatot megszavazták.

15.00: A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító okiratának módosítása került sorra. Mivel a város járási székhely lesz, ezért családsegítő központot kell kialakítani. Elfogadták a módosítást.

14.40: Tájékoztató hangzott el az önkormányzat és intézményeinek 2015-ös I-III. negyedévi gazdálkodásáról. A képviselők egyhangúlag megszavazták. Ezt követően a cégek, vagyis a Makói Gyógyfürdő Kft., a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft., a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft., a Makói Városgazdálkodási  Nonprofit Kft., valamint a Makói Városfejlesztő Kft. képviselői ismertették az első háromnegyed éves gazdálkodásukat.

14.32: Egy olyan 1994-es rendeletet szüntettek meg a képviselők, mely a parkolási díjak beszedését szabályozta, mivel a városban már nincs fizetős parkolás. Dr. Hadik György (Fidesz): egyéni indítványt terjesztett elő, mely Makó közlekedését szabályozná, így többek között táblák kihelyezését, átkelőhelyek kialakítását, parkolási rendet is tartalmazna. Az indítványt elfogadták.

14.30: A Makovecz téri parkolási és behajtási gond megoldása miatt szükség van a helyi közterületek használatáról szóló rendelet módosítására. Dr. Török Miklós (DK): ez egy időzített bomba, mellyel a többi lakóközösség is élni kívánhat, hogy lezárassa a saját területét. Weszelyné Véghseő Henriett Mária (Fidesz): várja a további aknákat, mert ha a Makovecz téren ez beválik, akkor máshol is érdemes lenne bevezetni. A módosítást elfogadták.

14.25: Öt garzont alakított ki az önkormányzat, hogy a helyi fiatalok könnyebben juthassanak lakáshoz. Az ezzel kapcsolatos lakásrendelet módosítását megszavazták.

14.20: A Szervezeti és Működési Szabályzatról (SZMSZ) szóló önkormányzati rendelet módosítása a következő téma. Dr. Hadik György (Fidesz): mivel lakáselosztási bizottság alakult, ezért van szükség az SZMSZ módosítására. Zeitler Ádám (Jobbik): a szabályzat miért írja elő, ki és hová ülhet a tanácsteremben. A grémium elfogadta a határozatot.

14.16: A helyi adókról tárgyalnak. A háziorvosok és védőnői szolgálatok adómentességet kapnának ezen rendelet szerint. Dr. Török Miklós (DK): ez mekkora adókiesést jelent a városnak? Farkas Éva Erzsébet szerint ennek becsült mértéke 6 millió forint. Ez a városi rezsicsökkentés része. Ez a közmeghallgatás témája is. Mivel a teremben senki nem tett fel kérdést ezzel kapcsolatban, így a képviselők megszavazták ezt a módosítást.

14.10: A város fásítása a következő téma. Zeitler Ádám (Jobbik): az előterjesztésben miért latinul, miért nem magyarul szerepelnek a fák nevei. Baranyi Katalin főkertész szerint ennek semmi akadálya, magyarul is olvasható lesz. Toldi János (Fidesz): a Lonovics sugárúton még mindig vannak olyan idős fák, melyek balesetveszélyesek. A városban sok öreg fa van, főleg a Maros-parton, így azokat fiatalabbra cserélik - válaszolta a főkertész. Marosvári Attila (PSZM): a Petőfi park mellett a kisebb közterületeknél is oda kellene figyelni a fásításra, például a lakótelepeken. A két javaslattal kiegészítve megszavazták a határozatot.

14.04: Foly tatódik az ülés, a 3. napirendi ponttal, vagyis a város környezeti helyzetének alakulásáról. Ez többek között az állattartást, a szennyvízelvezetést, a szemétlerakókat érinti. Toldi János (Fidesz): naprakész a jelentés, még azt a problémát is említi, mint a fűtőanyagoknak a környezetre való hatását. A grémium megszavazta az előterjesztést.

13:00: Az egészségüggyel kapcsolatos beszámolókat a képviselők elfogadták. A polgármester egy órás ebédszünetet rendelt el, az ülés 14 órakor folytatódik.

12.55: A kórházbezárás veszélyét 2007-ben személyesen is átélte dr. Kallai Árpád, mert a vásárhelyi intézménnyel is majdnem ez történt, de összefogással megmentették. Farkas Éva Erzsébet kérdései: osztályok átszervezése várható-e, valamint a szenvedélybetegek nappali ellátását kiválthatja-e a pszichiátria. A főigazgató válasza: sebészet, belgyógyászat, illetve a jelentősebb osztályok a közeljövőben egy tömbbe kerülnek Makón. A másodikra pedig a következő felelet érkezett: vannak olyan betegek, akiket nem lehet kiengedni, folyamatos felügyeletre szorulnak.

12.33: Dr. Kallai Árpád: csak egy kórházban tud gondolkodni, így nem választja külön a tagintézményeket. Olyan mértékű orvosvándorlás tapasztalható Európában, ami ellen itt helyben nem sokat tudnak tenni. A távlati fejlesztésekkel kapcsolatban a főigazgató elmondta: a most lezáruló projekttel nem ér véget a folyamat, a járóbetegeket ellátó szakrendelőt felújítják, illetve egy modern műtőblokkot alakítanak ki.

12.30: Marosvári Attila (PSZM): pártszínektől függetlenül több alkalommal is be akarták zárni a kormányok a makói kórházat, de ezt mindig úgy sikerült megakadályozni, hogy fejlesztéseket hajtottak végre. Még vannak olyan egészségügyi részlegek a városban, melyek felújításra szorulnak. Ezért kíváncsi arra, a közeljövőben lesznek-e olyan újabb beruházások, melyek ezt megoldják. Ezzel azt lehetne elérni, hogy véglegesen megmaradjon a makóiak kórháza.

12.20: Dr. Sánta Sándor (Fidesz): Makón miért nincs évtizedek óta érsebészet? Toldi János (Fidesz) rendszeresen jár különféle kezelésekre, így tudja, hogy helyben el tud mindent intézni, így nem érti azokat a városi rémhíreket, miszerint Vásárhely elveszi Makótól a rendeléseket.

12.10: Dr. Hadik György (Fidesz): az orvos gyógyít, a beteg együttműködik - ez a gyógyítás alapja. Amennyiben nincs megfelelő kommunikáció, ez nem valósul meg, tehát szükség van a tájékoztatásra - hangsúlyozta a képviselő. Zeitler Ádám (Jobbik) kérdései: az orvoshiány mennyire érinti Makót, illetve mik a jövőbeli fejlesztési tervei az összevont egészségügyi intézménynek.

11.57: Országosan Csongrád megyében a legjobb az egészségmegőrzési rendszer. Hódmezővásárhelyen 21 ezer 200, Makón 18 ezer 700 esetben mértek, szűrtek, illetve regisztráltak sport- és egészségmegőrző rendezvényeken érdeklődöket.

11.48: Farkas Éva Erzsébet szerint nem lehet megkérdőjelezni azt, van-e létjogosultsága a különféle  egészségügyi fejlesztéseknek. Gyurisné Pethő Zsuzsanna, a Makói Egészségfejlesztő Iroda (EFI) programigazgatója beszámolt az elmúlt egy esztendős munkájukról. - A kórháznak nem került pénzébe a program, mert önfenntartóvá vált - tette hozzá az irodavezető. Huszonegy település 110 ezer lakosát szűri a megyei ellátóközpont.

11.35: Dr. Török Miklós (DK) úgy vélte, csökkent az orvosi teljesítmény a makói kórházban, túl sok volt a projekt kommunikációs költsége. Dr. Kallai Árpád: kizárólag uniós pénzből gazdálkodtak, a beruházás folyamatáról való tájékoztatás pedig elengedhetetlen volt. A főigazgató kiemelte: nem az az érdekük, hogy a makói és térségének betegeit ne helyben lássák le, csak abban az esetben kerülnek Vásárhelyre, ha nincs olyan ellátás, melyet a Maros-parti városban meg lehetne oldani. - A makói kórház nem épül le, hiszen a most befejeződött fejlesztés is azt mutatja, hogy igenis szükség van rá - tette hozzá dr. Kallai Árpád.

11.30: Három telephelyen, Makón, Hódmezővásárhelyen és Kakasszéken 110 millió forint összértékben napelemeket szereltek fel. Az így megspórolt pénzből további fejlesztéseket tudnak majd megvalósítani. Közel 3,5 milliárd forintból európai színvonalú betegellátás valósulhatott meg, ennek a projektnek a zárórendezvényét csütörtökön tartják a makói kórházban.

11.16: Örvendetes adatot is ismertetett a főigazgató: mind a két városban megemelkedett a születések száma. A makói szakrendelő olyan fejlesztés kapcsán újult meg, melyre a pályázatot a lugosi kórházzal közösen adták be. A romániai településsel hamarosan testvérvárosi megállapodást köt a makói önkormányzat.

11.00: A szünet véget ért. Dr. Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó főigazgatója ismerteti az intézmény működését. Legfontosabb eleme a beszámolójának a két tagintézményben lezajlott 2015-ös fejlesztés. Az uniós forrásoknak köszönhetően 5 milliárd forintot is meghaladó összértékű beruházosok valósulhattak meg az egészségügyi központban.

10.36: A polgármester szünetet rendelt el.

10.32: Farkas Éva Erzsébet - a napirendek előtti felszólalások vitáját lezárva - a következőt mondta: az elmúlt egy esztendő eredményei a város, a városlakók közös sikere. Ezzel rátértek az első napirendi pontra, vagyis a polgármesteri beszámolójára. A tájékoztatót a képviselők elfogadták. Hasonlóan az alpolgármesteri beszámolót is megszavazták.

10.26: Dr. Sánta Sándor (Fidesz): azért jó az ellenzék, mert felfedi azokat a problémákat, melyekre oda kell figyelni. Azt azonban nem érti, miért kellett az ellenzéknek ilyen vehemensen reagálnia a felsorolt fejlesztésekre.

10.23: Toldi János (Fidesz): a mostani vitáról az jutott az eszébe, ez olyan mint egy jó magazinműsor, amit zenének kellene megszakítania, szerinte az idevaló dal nem lenne más, mint Nagy Ferótól a Nyolc óra munka.

10.15: A városvezető felsorolta azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, intézkedéseket, melyekkel az itt élőket segítették. A leszakadó városrész, Honvéd rehabilitációja is azt jelenti, hogy elindult egy munka, aminek még az elején van a település. Marosvári Attila (PSZM) felszólalásában reagált: ő nem a fejlesztéseket vonta kétségbe, hanem azt, hogy csődhelyzetbe vitte volna az előző önkormányzat Makót. Arra is kitért, hogy több beruházás a korábbi időszakban kezdődött el, de az új városvezetés idején adták át. Közös gondolkodásra és nem vitára kérte az új városvezetést Marosvári Attila.

10.10: Farkas Éva Erzsébet szerint a felszólalásokból is látszik, hogy küzdelmes, de eredményes éven van túl az önkormányzat. Elszámoltatások is voltak, de alig találtak olyan dokumentumokat, melyek ezeket a vizsgálatokat segítették volna. - Ezen túlmenően rendet is kellett tenni a városházán, tény, hogy a közel 200 városi ingatlanra egyetlen egy forintot sem költött a korábbi városvezetés - folytatta a polgármester. Farkas Éva Erzsébet csalódott, mert az ellenzék még mindig azt kérdőjelezi meg, vajon nyitott-e az új városvezetés. Marosvári Attila felvetésére, miszerint a miniszter nincs tisztában Makó helyzetével, a következőt válaszolta a polgármester: a folymatosan érkező támogatási pénzek azt is jelentik, hogy Lázár János tudja, mire van szüksége a makóiaknak, hiszen a korábbi időszakban igen sok minden nem valósult meg, amit most pótolni kell.

09.57: Dr. Török Miklós (DK): Makón szorul a gazdasági légkör, nem fejlődik, hanem inkább hanyatlik, ugyanis sorra zárnak be a boltok. Weszelyné Véghseő Henriett Mária (Fidesz) szerint képviselőtársa által említett üzletbezárás pontos háttere: egy városon kívüli székhelyű vállalkozás zárt be, de egy makói nyitná ki újra.

09.52: Marosvári Attila (PSZM): Lázár János miniszter egyik makói fórumán az is szóba került, hogy az új városvezetés csődhelyzetet vett át. Szerinte ez nem igaz, mert az átadás, átvételnél pozítiv mérleggel, több mint 200 milliós szabadon felhasználható összeggel történt ez meg.

09.47: Kádár József (Fidesz): a körzetében lévő nyugdíjasklub 2016-os felújítását kérte, a Búza utcában pedig füves pálya létesítését szeretné. Kovács Sándor vette át a szót: tudomása szerint Makón és környékén közel 5 ezer aláírás gyűlt össze, melyek a kvótarendszer bevezetését ellenzik migránsügyben.

09.43: - Hacker Gábor gyógykezelésére rendezett focigálán 920 ezer forint gyűlt össze, emellett a résztvevő parlamenti válogatott 100 ezret utalt át - folytatta Kovács Sándor, majd arra kérte a jelenlévő képviselőtársait, hogy mindenki a maga alapjából 20-20 ezerrel támogassa Haki rehabilitációját.

09.40: Kovács Sándor (Fidesz): 2012-ben volt egy lakossági fórum, melyen kemény kritika érte az újonnan felállt kórházvezetést. A képviselő szerint a mostani fejlesztések is azt bizonyítják, hogy alaptalanok voltak ezek a támadások, mert több százmillió forint értékű projekt valósult meg az intézményben.

09.37: - A Hajnal utcában egy újabb idősek klubnak a helyiségét sikerült felújítani, majd 3 millió forintból - jegyezte meg dr. Hadik György. Ezen kívül az idősek 5-5 ezer forintot kapnak a várostól.

09.34: Toldi János (Fidesz): értékelte az elmúlt esztendőt, s ebben többek között kiemelte Lesi városrészben megvalósult útfelújításokat. A körzetében számos helyen sikerült rendbe tenni az árkokat, a bejárókat és a járdák egy részét.

09.30: Czirbus Gábor alpolgármester felsorolta a városban eddig történt sportos beruházásokat. Ezen kívül a 15 esztendős sportcsarnok rendbetételére is pályázik a város.

09.25: Weszelyné Véghseő Henriett Mária (Fidesz): fontosnak tartja a testvértelepülési kapcsolatok ápolását, újak kialakítását, valamint örül annak, hogy a nyugdíjas kluboknál is fejlesztéseket hajtottak végre.

09.23: Dr. Hadik György (Fidesz): az elmúlt 20 esztendőben nem történt olyan felújítás, mely a makói egészgéügyet érintette volna. Ezért külön örül annak, hogy a kórházban ilyen jelentőségű beruházás zajlott, valamint új eszközöket is beszereztek, melyek a prevencióban játszanak fontos szerepet.

09.18: Tóth Ferenc Makói cserepek című kiadványának támogatását is szeretné Zeitler Ádám (Jobbik). Farkas Éva Erzsébet válasza: eddig mindig segítették a megjelenést, most se marad el. Épp most fog egyezetni a városvezető a szerzővel ezzel kapcsolatban. Farkas Éva Erzsébet elmondta, amennyiben az önkormányzati cégekről tárgyalnak a bizottságok, természetesen jelen lesznek az érintettek is.

09.15: Zeitler Ádám (Jobbik): napirend előtti felszólalásában azt kérte, hogy a képviselők kapjanak egy olyan éves összesítést, hogy a polgármester és az alpolgármester a külkapcsolatok terén mikor, kivel és mit tárgyalt a város nevében. Emellett azt is szóba hozta, amennyiben bizottsági üléseken önkormányzati cégekről esik szó, legyen ott valaki az ő nevükben is.

09.10: Farkas Éva Erzsébet polgármester megnyitotta a testületi ülést. A 12 képviselőből jelen van 11, így a grémium határozatképes.

Közös adatok