Sürgősségi Osztály

mb. osztályvezető főorvos: Dr. Lipták Róbert

főnővér: Bernáthné Juhász Anikó

telefon: 62/532-222

e-mail: sbo@csmekhm.hu

A 2012. február 20-án nyílt sürgősségi betegellátó osztályon (SBO-n) az év minden napján 24 órában fogadjuk a betegeket. A betegek akut esetben a különböző szakterületekhez tartozó panaszaikkal a sürgősségi osztályra jöhetnek, így sürgős szükség esetén nem kell a végleges ellátót a betegnek, háziorvosának vagy a mentőszolgálatnak még a diagnosztikus beavatkozások előtt eltalálnia. Ez különösen azokban az esetekben nehéz, ahol a tünetek keverten, több szakterülethez tartozóan jelentkeznek. Ennek megfelelően osztályunk dolgozóinak jártasnak kell lenniük minden szakterülethez tartozó sürgősségi kórképekben a ritmuszavartól kezdődően, a sebvarráson át, a csillapíthatatlan orrvérzéssel járó esetekig.

A betegfelvétel adminisztratív lépéseit követően a beteg a sürgősségi osztályozó helyiségbe érkezik, ahol speciális szakképzésen felkészített szakdolgozó várja, hogy a beteg panaszai, tünetei és a mért paraméterek alapján egy ötfokozatú skálán besorolja az ellátási sürgősség szempontjából a beteget. Ezt követően, a megállapított időablakon belül a beteget valamelyik vizsgálóban egy orvos megvizsgálja, elrendeli a szükséges diagnosztikus lépéseket, megkezdi a beteg ellátását.

Az ellátást követően a páciens időnként további kezelés vagy megfigyelés céljából az osztály fekvőbeteg részlegébe kerül, de hosszabb távú intézeti gyógykezelés igénye esetén a kórház fekvőbeteg osztályaira, vagy indokolt esetekben más intézményekbe is továbbküldhető.
A vadonatúj kialakítású épületben a 2012-es szakmai elvárásoknak megfelelő eszközökkel folyik az ellátás, lehetőség van akár a súlyos, életveszélyes állapotú betegek ellátására is. Kollégáink több szakterület szakemberei, akik mindannyian jártasak a sürgős, életmentő beavatkozások elvégzésében.

A sürgősségi osztály feladata, hogy a rendelkezésre álló rövid idő alatt felismerje a további intézeti ellátásra szoruló betegeket, azokat a megfelelő osztályra irányítsa. Fontos, hogy a kezdeti terápiát mielőbb elindítsuk, azonban a legtöbb esetben nincs lehetőségünk a beteg teljes meggyógyítására. Ez nem is feltétlenül a mi feladatunk, célunk azonban panaszainak, fájdalmának csökkentése, szüntetése. A sürgősségi osztály a kórház kapujaként működik, osztályozza, szűri, ellátja a későbbiekben fekvőbeteg osztályra kerülő betegeket. A sürgősségi osztály ezzel a funkciójával biztosítja, hogy a valóban sürgős állapotú betegek mielőbb megfelelő terápiát kapjanak és mielőbb a megfelelő osztályra kerüljenek. A szakmailag kevésbé súlyos állapotú betegeknek ez időnként várakozást okozhat.

Az osztály dolgozóinak szakmai elhivatottsága a garancia arra, hogy a fenti elvek megvalósítására folyamatosan törekszünk. Tudásunkat szakmai képzéseken, tudományos kongresszusokon való részvételekkel tartjuk frissen.


Összefoglaló (2012.04.20.):

2 hónapja nyílt a sürgősségi betegellátó osztály. Az európai színvonalon kialakított helyiségekben a mai elvárásoknak megfelelő eszközparkkal folyik az ellátás. A nyitás óta összesen 1957 beteget láttunk el, mely átlagosan napi 33 pácienst jelent. A betegek ellátásában jelentős mértékben támaszkodunk a diagnosztikus osztályok (radiológia, laboratórium) munkájára, akik segítségével tudnak orvosaink felelős döntést hozni a beteg további sorsáról. Bizonyos esetekben a mielőbbi intézeti fekvőbeteg osztályos felvétel indokolt, sokszor azonban elegendő, ha a sürgősségi osztály fekvőbeteg részlegében kap további ellátást a beteg. A páciensek jelentős része azonban a járóbeteg ellátást követően távozik osztályunkról.

Az új osztály indulását követő kezdeti nehézségek utána a várakozási idő az elmúlt időszakban mérséklődött, a munka gördülékenyebbé vált. A betegektől kapott elnéző türelem sokszor segítette az első napok nehézségein való túllendülést.

Az osztály beilleszkedett az ellátási útvonalba, mind a betegek, mind a háziorvosok, mind az intézeti kollégák kezdik megtalálni az osztály helyét.

Az osztályon fő- és részmunkaidőben dolgozó munkatársnak ezúton is szeretném megköszönni, hogy a kezdeti nehézségek ellenére kitartottak, segédkeztek a kórház „legkisebb gyermekének” talpra állításában. A kórházi dolgozóknak és különösen a betegeknek pedig hálámat kifejezni, hogy a kezdeti döccenők ellenére munkánkat türelemmel segítették, visszajelzéseikkel lehetővé tették, hogy rendszerünk javuljon.

Dr. Lóczi Gerda

Közös adatok

Webprogramozás: