Központi Laboratórium

osztályvezető:

mb. vezető asszisztens: Dékány Nóra

telefon: 62/532-113

e-mail: labor@csmekhm.hu

Az osztályunk a 2005 évi újjáépítés után a régió egyik legmodernebb laboratóriumává vált. A végbement nagyfokú automatizálás tette lehetővé, hogy az egészségügyre jellemző utóbbi évek létszámleépítése mellett is biztosítani tudtuk a laboratórium folyamatos munkáját.

Osztályunk struktúrájában is mutatja a mai kornak megfelelő laboratóriumi külsőt, egy légterű munkaterület, a munkatérbe szálkaszerűen beépült műszerfalak, amelyek teljes szerelvényezéssel (víz, lefolyó csatorna, áramforrás, informatikai végpontok stb) vannak ellátva, ezzel lehetőséget biztosítva az új készülékek gazdaságos elhelyezésére, üvegfallal leválasztott mikrobiológiai részleg, hézagmentes padozatok és az ÁNTSZ szigorú szabályozásának megfelelően kialakított szociális helyiségek (dolgozó szobák, öltözök, étkező, vizesblokkok stb).

A beállított automaták (kémiai analizátor, hematológiai kiértékelő, immunológiai és vizelet vizsgáló, stb) valamint a „kisebb” műszerek, (mikroszkópok, fotométerek, ion menetes víz előállító stb.) mind gazdaságossági mind minőségi szempontból jelentettek előrelépést szakmai munkánkban. Nagyfokú minőségi javulást eredményezett a mérések pontosságának, reprodukálhatóságának jelentős javulása, a munkafolyamatok ellenőrzését szolgáló kontroll mérések számítógépes nyilvántartása, gazdasági oldalról pedig az 50-60 %-al kevesebb reagens felhasználás hozta meg a kedvező eredményeket. Az automata lézeres vizelet vizsgáló berendezés lehetővé tette a szubjektív kiértékelési mód felváltását objektív mérésekkel.

Az utóbbi években bevezetett un. vonalkódos minta azonosítási rendszer, az automatizált mérések feldolgozását is nagymértékben elősegíti. A laboratóriumi eredmények közlése, a leletek átadása, elektronikus, informatikai úton történik mind a kórház osztályai, mind a háziorvos kollégák irányába. Ez utóbbi még országos viszonylatban is újszerűnek számít.

Laboratóriumunkban mindazon vizsgálatokat elvégezzük, melyek a betegek korszerű gyógyításához hozzá tartoznak. Ennek érdekében számos új vizsgálatot vezettünk be az elmúlt évtizedben, mint pl. a különböző hormon vizsgálatokat, a kórházunkban kezelt tumoros betegek gondozásához szükséges un. tumor markereket, az intenzív betegellátáshoz szükséges szív- és alvadási paramétereket, a cukorbetegség diagnosztikájában alkalmazott vizsgálatokat, a reumatológiai betegek gyógyításában nélkülözhetetlen un. csont markereket stb.

Az osztály gépesítése lehetővé tette, hogy a sürgőségi vizsgálatokat 1-1,5 órán belül elvégezve, eredményt tudjunk adni az osztályoknak.

Osztályunk kiveszi részét a szakmai képzésekben és tudományos munkában is. Többek között egyetemisták, főiskolások diplomamunka írását támogatjuk, részt veszünk az egyetemi oktatásban, és előadásainkkal számos tudományos rendezvényen.

Közös adatok

Webprogramozás: